YourDomain.Com © 2006                    

 

 

 

Mineralbalans/obalans?

 

 

De olika mineralerna behöver vara i balans med varandra för att kunna utnyttjas maximalt, några exempel:

 

Kalcium (Ca):

Är viktigast för rörelseförmågan, skelettet och den neuromuskulära apparaten. Blodets koagulation är kalkberoende. Låga kalciummängder i håret tyder på otillräcklig absorption av mineral från matsmältningskanalen. Detta kan ha sin orsak i otillräckliga mängder saltsyra i magsäcken mm. Högt Ca i förhållande till Magnesium (Mg) visar på tendens till muskelspänningar, stram muskulatur, ökad bisköldkörtelaktivitet och tendens till hyperinsulinism.

 

Fosfor (P):

Fosfor och Kalcium är beroende av varandra och förhållandet dem emellan är viktigare för skelettets hälsa än kalcium ensamt. Låga fosforämnen kan indikera nedsatt matsmältning samt behov av saltsyratillskott.

 

Magnesium (Mg):

Verkar kramplösande på kroppens inre och yttre muskler. Ca stimulerar nervsignaler och Mg ger avslappning. Mg bidrar till reglering av blodsockerbalansen. Vitamin B6 jobbar nära Mg.

 

Kalium (K):

Reglerar tillsammans med Natrium vätskebalansen i vävnaden och transport av näring genom cellmembranen. K reglerar hjärtrytmen.

 

Natrium (Na):

Natrium och Kalium utgör elektrolyter som reglerar vätskebalansen i kroppen. Na är nödvändigt tillsammans med klorid för saltsyreproduktionen i magsäcken. 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel på hårmineralanalysens första sida:

 

 

 

 

Kosttillskotten kommer från Alpha Plus som utvecklat skräddarsydda kosttillskott för de olika mineralbilderna.

 

 

Trace Elements Inc, Dallas, USA »

 

 

www.alpha-plus.se