YourDomain.Com © 2006                    

 

 

Homeopatins grundare och filosofi

 

Ordet Homeopati kommer från de grekiska orden "homios", som betyder lika eller liknande och "pathos" som betyder lidande. Grundprincipen i detta medicinska system är att lika botar lika.

Homeopatin som terapiform härstammar från antiken och de filosofiska tankegångarna som den grekiske läkaren Hippocrates, omkr 400 f kr, formulerade.

Grundare av homeopatin som behandlingsmetod anses dock vara den tyske läkaren Dr Samuel Hahnemann (1755-1843).

Med hjälp av homeopatiska läkemedel, utvunna från mineral-, djur- och växtriket, skall patientens kropp få hjälp till hälsa.

"Lagen om likheter" var Hahnemanns grundläggande bidrag. "Lagen om likheter" säger att: "alla substanser som kan ge en symptomhelhet hos en frisk individ kan också bota samma symptomhelhet hos en sjuk  människa".  Genom att uföra "prövningar/provings" , vilka är systematiserade observationer av symptom som framkallas av substanser då dessa ges åt en frisk människa, visas behandlingsområdet för den medicinen.

 

 

 

 

 

 

Homeopatins grundare

 

Välkommen »