YourDomain.Com © 2006                    

 

 

Vad är Trace Elements Inc, Dallas, USA?

 

Trace Elements, Inc är ett internationellt laboratorie- och näringskonsultföretag, vars grundare Dr David L. Watts är internationellt aktad inom näringsforskning. Dr Watts har arbetat kliniskt med näringsämnen i mer än 20 år och forskningen har fokuserats på studier av vävnadsmineralmönster i mänskligt hår.

Genom studier av mer än 200.000 analyser har han klarlagt förhållandet mellan mineraler, vitaminer och det neuro-endokrina systemet. Han har vidare kategoriserat vitaminer, mineraler, örter, födoämnen, vatten och mediciner i specifika kategorier beroende på deras metaboliska effekt. Hans forskning har lett till utvecklandet av individuella mineralmönster associerade med olika sjukdomssymtom, metaboliska typer samt även psykologiska kännetecken.

Trace Elements Inc har specialiserat sig på att utföra endast hårmineralanalyser vilket gör att de koncentrerar sig på utvecklingen av just denna metod och att resultatet du får är tillförlitligt och exakt, förutsatt att man skickat in ett fullgott prov för analys.

 

 

www.traceelements.com

 

 

 

 

 

 

Hårmineralanalys

Välkommen »