YourDomain.Com © 2006                    

 

 

Vad är Homeopati?

 

Homeopati är en individuell helhets terapiform, som anpassas individuellt för dig och utgår ifrån alla dina symptom, såväl fysiska som emotionella och mentala.

 

Med den indiviuella  symptombilden, kommer jag fram till ett lämpligt homeopatiskt läkemedel. Terapin och arbetsmetoden kräver en helhetlig (holistisk) människosyn, där man beaktar sjukdomshistoria,  energinivån och levnadssätt.

 

Homeopatiska läkemedel är framtagna ur växt-, djur eller mineralriket. En urtinktur förtunnas och potentieras genom kraftiga  skakninar gradvist i flera steg. Piller eller tabletter av mjölksocker  blöts i lösningen och förpackas till de slutliga läkemedlen i olika styrkor. Tillverkningen sker i laboratorier och följer strikta tillverkningsprinciper.

 

 

Homeopatisk behandling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homeopatins grundare

 

Samuel Hahnemann (1755-1843)

 

Som medicinsk behandlingsmetod utvecklades homeopatin av den tyske läkaren Samuel Hahnemann. Homeopatin är dock en terapiform som har sina rötter i antiken och de filosofiska tankegångar som Hippokrates, läkekonstens fader, formulerade. "Homios" som betyder lika eller liknande och "pathos" som betyder lidande.